Oprettelse og tinglysning af skøde – nødvendige trin i bolighandel

Et skøde er din sikring af – og kvittering for – at ejerforholdet er overgået fra sælger til dig som køber i forbindelse med en bolighandel. Skødet kan betragtes som en forenklet version af købsaftalen – dog vil specifikke forhold og aftaler omkring selve handelen ikke fremgå af skødet. Skødet vil indeholde de mest generelle og basale oplysninger om boligens ejerforhold, for eksempel navn på sælger og køber, ejendommens adresse, købesummen samt diverse eventuelle panthæftelser, servitutter og klausuler, der måtte være behæftet ejendommen.

Hvem skal godkende skødet?

Når skødet er udarbejdet – typisk af købers boligadvokat – skal det godkendes af modsatte part. Dette sker som regel ved sælgers advokat eller ejendomsmægler. Når skødet er helt på plads, og begge parter har godkendt det, skal såvel sælger som køber underskrive skødet. Skødet lægges i en digital underskriftmappe, og kan de to parter så underskrive ved hjælp af NemID. Når skødet er underskrevet, indmeldes det til tinglysning, og vil hernæst figurere i tinglysningsbogen som den officielle vitterliggørelse af boligens retmæssige ejerforhold.

Hvordan bliver et skøde tinglyst?

Siden 2009 er tinglysning af skøder foregået digitalt, og alle skøder har digitalt format. Dette gør proceduren noget nemmere end i gamle dage, og tinglysningsprocessen kan foregå hurtigere og mere effektivt. Både sælger og køber har en interesse i at få oprettet, godkendt, underskrevet og tinglyst. For købers vedkommende er det vigtigt, at sælger ikke figurerer på skødet, da køber så ikke har sikkerhed over for sælgers eventuelle kreditorer. Og sælger får ikke frigivet købesummen, førend skødet er tinglyst.

Kan min boligadvokat ordne skødet for mig?

Det er en rigtig god idé at lade boligadvokaten stå for skødet, da det er vigtigt, at al indhold og samtlige oplysninger i skødet er retvisende og opdaterede. De fleste boligadvokater tilbyder en skøde-pakke, som indeholder alle de nødvendige trin i forhold til oprettelse af skøde og indmelding af skødet til tinglysning.

Læs mere på eboligadvokat.dk